De invloed van schoonmaakproducten op het milieu

De invloed van schoonmaakproducten op het milieu

Geplaatst op

Als je de laatste tijd nog schoonmaakproducten gekocht hebt zal het je opgevallen zijn dat veel producten pretenderen op een of andere manier beter te zijn voor het milieu. Met een grote verscheidenheid aan schoonmaakmiddelen die beschikbaar zijn, is het voor de consument lastig te begrijpen welke producten milieuvriendelijk zijn en welke niet. De oorzaak hiervoor ligt in de terminologie: ‘’milieuvriendelijk’’ zegt niet veel over hoe de gewone versie van een product het milieu schaadt, of waarom dit specifieke product beter is. Wat is de invloed van schoonmaakmiddelen op het milieu eigenlijk?

Giftige chemicaliën

Veel reinigingsmiddelen zijn gebaseerd op chemicaliën die schadelijk, zowel voor mensen als voor andere dieren en planten in het milieu. Deze chemicaliën zijn fosfor, stikstof en ammoniak.

Wanneer je deze chemicaliën in jouw toiletten, wasbakken, vaatwassers of andere apparaten gebruikt om schoon te maken, worden deze uiteindelijk door de afvoer gespoeld. Het water gaat vervolgens naar afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar de meeste vervuiling worden verwijderd voordat het water terugkeert naar rivieren en meren. Niet alle verontreinigingen van deze chemische producten worden echter verwijderd en na verloop van tijd kunnen ze zich ophopen en een aanzienlijk en negatief effect hebben op de in het wild levende dieren. Sommige verbindingen versnellen zelfs de plantengroei, wat kan leiden tot dichte vegetatie die het ecosysteem verstoort en kan zorgen voor het uitsterven van bepaalde diersoorten.

Broeikasgassen

Oude spuitbussen gebruiken chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) als primaire drijfgas en deze chemische stoffen dragen in aanzienlijke mate bij tot de aantasting van de ozonlaag en de klimaatverandering. Gelukkig zijn die gevaarlijke chemische stoffen nu illegaal in de Verenigde Staten en zijn al die blikjes die je gebruikt vrijwel zeker vrij van CFK’s. De in de vorige paragraaf genoemde stoffen kunnen echter ook een schadelijk effect hebben op de ozonniveaus op leefniveau, wat betekent dat zij in voldoende grote hoeveelheden kunnen bijdragen tot de wereldwijde klimaatverandering.

Brandstofkosten

Als je in massa geproduceerde schoonmaakproducten van een grote fabrikant koopt, is de kans groot dat het product vele kilometers van je vandaan is gemaakt en verschillende reisfasen heeft moeten doorlopen om naar jouw locatie te komen. Al dat vervoer heeft invloed op het milieu, hoewel je het je misschien niet realiseert; vrachtwagens, schepen en andere transportmethoden gebruiken allemaal fossiele brandstoffen om hun goederen te verschepen, wat betekent dat elk commercieel product dat je koopt een meetbare impact op het milieu heeft. Lokaal ingekochte en zelfgemaakte producten zullen een aanzienlijk kleinere impact hebben.

Verpakking

De meeste commerciële reinigingsmiddelen zijn ook verpakt met de bedoeling wegwerpartikel te zijn. Hoewel de kunststoffen die in de meeste producten worden gebruikt technisch recyclebaar zijn, gooien veel mensen de producten gewoon weg als ze leeg zijn. Aangezien plastic niet biologisch afbreekbaar is, wordt het voor onbepaalde tijd gestort en dwaalt het jaren rond. Achtergebleven organische stoffen in gedeeltelijk lege containers kunnen problemen veroorzaken op stortplaatsen, met alle gevolgen van dien voor het leven en de vegetatie van de dieren.

Gelukkig passen veel bedrijven in reinigingsproducten de manier waarop ze hun reinigingsproducten maken, verpakken en distribueren aanzienlijk aan. Het label alleen kan je enig inzicht geven in hoe ze dit doen (en wat het eindresultaat is), maar uiteindelijk zul je zelf onderzoek moeten doen om de ware omvang van de schade die wordt voorkomen te achterhalen. Ook veel schoonmaakbedrijven zoals Top&Top houden rekening met de producten die ze gebruiken.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden